Lihtmoodulid

Liht-moodulid
Kohtadesse, kus on oluline seinte paigalduse ja selle hilisema demontaaži kiirus. Mooduli materjaliks on üks kipsplaat, vill ja mõned OSB ribad. Mooduli kõrgus 2400mm ja paksused 76mm (sees 50mm vill) või 46mm (sees 20mm vill). Moodulseinad on omavahel ühenduses tappliitega. Üleval ja all on moodulseinad metallist U-profiilide sees (serva kõrgus 20mm). Mooduleid omavahel nähtavalt pinnalt kokku ei kruvita ega liimita. Mooduleid on soovi korral võimalik rentida koos paigaldusega. Pildil on 35m2 töökoda 42-st moodulist. 76mm lihtmooduli tehniline joonis ja õhukese, 46mm lihtmooduli tehniline joonis
Töökoda lihtmoodulitest
46mm sein 3
46mm moodulid
Õhuke seinapaksus (20mm plaatvillaga) vähendab tranpordikulud ja paigalduse kiirust. Samas annab õhuke element võimaluse komplekteerida paksemaid seinasid koos õhuvahega (metallist 28mm U-profiiliga). Õhuvahe tagab parema helipidavuse, kui sama paksusega tavaline kipssein (paksuste vahe 4mm). Seintevahelist 28mm vahet saab ära kasutada kommunikatsioonide paigaldamiseks. Kokkuliimitud seinaelemendi sees, üla- ja alaservas, on vineerliist kinnitusteks.
46mm sein
46mm sein 2
46mm sein 3
76mm moodulid
Lihtmoodulid, mis on täidetud 50mm paksuse villaga. Elementide üleval ja all servas on tühimikud 15mm paksusele vineeriribale (kinnituste hõlbustamiseks). Soovi korral värvitakse moodulid enne paigaldust. Moodulid on tavalise kipsseina omadustega. Karkassi asemel annavad väga tugeva jäikuse kokkuliimitud freesnurgad.
76mm sein
76mm sein 2
Töökoda
Tallinna ehitusobjektil eraldati 76mm vaheseina abil töökoda, kuhu paigutati suur lõikuspink ja teised seadmed. Tänu moodulseintele toimus kogu töökoja ümberkolimine koos 2. korruselt esimesele 3 tunniga. Seina alumiseks servaks on põrandale montaaživahuga kinnitatud metallist U-renn. Seinaelemendid on selle sees ilma kinnitusteta (omavahel tihedalt koos). Üleval on elemendid puitlaudadega teineteise külge kruvitud. Seinad on vastupidavad ja taluvad suurt koormust.
Töökoda
Tellimisvorm => ankeet